Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Ресурси относно устойчиво развитие

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI е център за сътрудничество към ООН. GRI на практика е глобална мрежа, обединяваща хиляди заинтересовани страни за развитието на стандарти за отчитане на устойчивото развитие. GRI е автор на стандарта G3, който дава напътствия, система и критерии за отчитане на показатели за устойчиво развитие.

прочети още >  

AccountAbility

AccountAbility е водеща глобална неправителствена организация, чиято основна задача е да популяризира отговорното и прозрачно поведение на компаниите, независимо от техния размер, големина и форма на собственост. За тази цел AccountAbility разработва и непрекъснато усъвършенства серия от стандарти наречени АА1000, която включва: Стандарт за основополагащите принципи; Стандарт за изразяване на сигурност и Стандарт за включване на заинтересованите страни AA1000SES.

прочети още >  

Речник на термините

... Заинтересовани Страни; Структура за Отчитане на GRI; Отчет за Устойчивост; Стандартно Отчитане; Принцип на Отчитане; Граница; Приложения за Сектор; Показатели за Представяне; Категории на Показатели; Аспекти за Показател; Основен Показател; Допълнителни Показатели; Протокол на Показател ...

прочети още >  

Система от Показатели за Отчитане по G3

Категории показатели: Икономически Показатели; Екологични Показатели; Трудови Практики и Достойни Условия на Труд; Човешки Права; Общество; Отговорност за Продуктите

прочети още >  

Приложения за Отчитане по Сектори

Приложенията за Отчитане по Сектори са специално разработени версии на стандарта G3 за отчитане на GRI, в които са дадени специфични изисквания при отчитането на отделните показатели и са разгледани специфични показатели, приложими само за съответния сектор.

прочети още >  

Ниво на Отчет за Устойчиво Развитие, съгласно G3 на GRI

Стандарта G3 на GRI предвижда три нива на отчетите за устойчиво развитие – ”С”, ”В” и ”А”, което зависи от броя на отчетените показатели.

прочети още >  

Полезни ресурси