Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Ресурси > Приложения за Отчитане по Сектори

Ресурси относно устойчиво развитие

Приложения за Отчитане по Сектори

Приложенията за Отчитане по Сектори са специално разработени версии на стандарта G3 за отчитане на GRI, в които са дадени специфични изисквания при отчитането на отделните показатели (съобразно спецификата на сектора) и са разгледани специфични показатели, приложими само за съответния сектор (например: шумът при дейностите на летищата или преместването на хора при добива на полезни изкопаеми).

Одобрени Приложения за Отчитане по Сектори

 • Финансови Услуги
 • Хранително-Вкусова Промишленост
 • Енергетика
 • Добив на Полезни Изкопаеми
 • Летища
 • Строителство и Недвижими Имоти
 • НПО

Приложения за Отчитане по Сектори в Разработка

 • Добив и Доставка на Нефт и Газ
 • Медии
 • Организиране на Събития и Мероприятия

Пилотни Проекти за Отчитане по Сектори

 • Автомобилна Индустрия
 • Телекомуникации
 • Логистика и Транспорт
 • Държавни Институции и Агенции
 • Производство на Облекла и Обувки
 

Полезни ресурси