Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Ресурси > Global Reporting Initiative

Ресурси относно устойчиво развитие

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI е център за сътрудничество към ООН. GRI на практика е глобална мрежа, обединяваща хиляди заинтересовани страни за развитието на стандарти за отчитане на устойчивото развитие. GRI е автор на стандарта G3, който дава напътствия, система и критерии за отчитане на показатели за устойчиво развитие.

Визията на GRI

Устойчива глобална икономика, в която организациите ръководят своето представяне и управляват икономическите, социалните и екологични въздействия разумно и се отчитат прозрачно.

Мисия на GRI

Да направи стандартна практика отчитане на устойчивото развитие чрез предоставяне на напътствия и подкрепа на организациите.

 

Полезни ресурси