Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Консултации
Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.

Консултации при съставяне на отчети за устойчиво развитие

сертификат от GRI за обучаващ и консултативен център

При съставяне на отчет за устойчиво развитие за първи път, всяка организация се сблъсква с множество неизвестни, за които има нужда от съдействие и консултации, докато изгради собствен капацитет и натрупа достатъчно опит да съставя все по-добри във времето отчети.

В тази връзка Kreston BulMar осигурява помощ при:

  • първоначалното планиране за съставяне на отчета;
  • тълкувание и интерпретация на клаузите на стандарта G3, според спецификата на организацията;
  • определяне на заинтересованите страни и начина на комуникация с тях;
  • определяне на показателите, границите и обхвата на отчета, след комуникацията със заинтересованите страни;
  • събиране на информацията за отчета, от гледна точка на качество, източници и процедури;
  • структуриране и редакция на отчета.
 

Полезни ресурси